Tilskuddsportalen

Molde kommune tilbyr lag og organisasjoner en tjeneste som heter tilskuddsportalen.

Kriteriene for å benytte Tilskuddsportalen er at laget har adresse i Molde kommune og har et organisasjonsnummer. Tilgang til tilskuddsportalen gis ved en enkel registrering og godkjenning av brukertilgang.

Det finnes rundt 1500 ulike ordninger som norske virksomheter kan søke på. Tilskuddsportalen hjelper til med å holde oversikt og kontroll over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger.

Informasjon blir samlet inn, sortert og presentert på en god måte som gir informasjon med god kvalitet for den enkelte.

Fordeler ved tilskuddsportalen:

  • Ajourfører kunnskap
  • bedre oversikt og kontroll
  • sparer tid på å lete
  • bedre tid til å planlegge
  • bedre tid til å jobbe med ideer med kvalitet

Registrer deg som bruker av Tilskuddsportalen.

 

 

Tips en venn Skriv ut