Tilskuddsordninger

Aker Stadion

Det finnes ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger i Molde kommune. De mest aktuelle er spillemiddelordningen og søknad på kulturmidler. De enkelte søknadsfrister varierer gjennom året og mer info om den enkelte søknadsordning finnes i høyre meny.

Det finnes ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger i Molde kommune. De mest aktuelle er spillemiddelordningen og søknad på kulturmidler. De enkelte søknadsfrister varierer gjennom året og mer info om den enkelte søknadsordning finnes i høyre meny.

Tips en venn shareon print.png