Kulturprisen 2001 - Knut Ødegård

Molde Kulturstyre vedtok i møte 27.september 2001 å tildele Molde kommunes kulturpris for 2001 til forfatteren Knut Ødegård.

Begrunnelse:

Knut Ødegård er født og oppvokst på Holmarka i Molde og er den eneste etablerte ektefødte Moldelyriker. Allerede i gymnastida gjorde han seg bemerket i kulturlivet ved å opptre som kulturjournalistvikar og fotograf i Romsdals Folkeblad og ved å starte Kaffistovas Venner sammen med tremenningen Edvard Hoem. Disse to skrev selv dikt til og gjennomførte de første lyrikkfestivalene i Molde og i landet, med grunnlag i miljøet rundt Kaffistova.

Knut Ødegård debuterte som lyriker så tidlig som 1967 med diktsamlingen Drøymaren , vandraren og kjelda. Senere har han gitt ut en lang rekke dikt og prosabøker bl.a. samlingene Buktale, Kinomaskinist og Missa. Han er oversatt til 22 språk og i tillegg til forfatteryrket har han funksjoner som stats-stipendiat, litteraturkritiker i Aftenposten og generalkonsul for Makedonia - og altså president for Bjørnsonfestivalen i Molde.

Han har hatt roller som kultursjef i Kristiansund, fylkeskultursjef i Sør Trøndelag og direktør ved Nordens Hus på Island. Hele livet har han vært dikter, men også administrator - og hele tiden kulturmenneske .

Knut Ødegård har oversatt og gjendiktet lyrikk fra andre land. I denne sammenheng har Islands lyrikk og kultur vært sentral og viktig. Han har også vært redaktør for flere diktverk.

I 1992 var han knyttet til Molde bys 250-årsjubileum som tilrettelegger for litteratur-programmet under jubileumsfeiringen. Som en del av markeringen av jubileet fikk Knut Ødegård det ærefulle oppdrag å skrive kongens dikt på bautaen som ble satt opp i 1992 ved kongebjørka til minne om kong Olav V. Han forfattet også jubileumsprologen som han selv fremførte ved det sentrale jubileums-arrangementet med kong Harald og dronning Sonja til stede. Samme år utga han, i samarbeid med Molde kommune, boken Molde Mitt Molde, som er en samling dikt knyttet til byen.

Etableringen av en litteraturfestival var ett av byjubileets mål om å skape noe av varig verdi gjennom jubileet, og Bjørnsonfestivalen ble dermed født i jubileumsåret 1992.

Knut Ødegård ble den første leder av Bjørnsonfestivalen . Med tittelen president har han vært festivalens ubestridte leder og frontfigur i alle de 10 år festivalen har eksistert. Bjørnsonfestivalen har gjennom Knut Ødegårds faglige tyngde, brede kontaktnett og fargerike ledelse utviklet seg og fått meget stor oppmerksomhet. Dette har skjedd ut fra litteratur-programmet og dets litterære faglige kvalitet, men også ut fra festivalens fokus på uttrykks-frihet og dens modige kamp mot undertrykking.

Inspirasjonen til kampen for frihet og menneskerettigheter kommer fra vår nasjonalskald Bjørnstjerne Bjørnson som i tillegg til sitt internasjonale engasjement, hadde et sterkt forhold til Molde og Romsdal slik Knut Ødegård også har det. Videreføringen av den Bjørnsonske impuls er en fane Knut Ødegård har hold høyt hevet, og som har ført festivalen opp blant de mest respekterte i Europa.

Festivalen har gjennom Knut Ødegårds entusiastiske og utrettelige innsats markert seg sterkt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan og med dette også plassert Molde på verdenskartet.

Gjennom festivalen er også en lang rekke av de mest sentrale forfattere i Norge og verden for øvrig blitt livsvarig knyttet til Molde by gjennom sitt opphold her, og gjennom å motta Bjørnsons merke eller Bjørnsonordenen fra Knut Ødegårds hånd. Et sentralt grep har vært etableringen av Fredslunden hvor internasjonalt kjente forfattere og fredskjempere har plantet eiketrær i

Tips en venn Skriv ut